Taxaties en expertises 
 
Schalk Linde10


Impressie werkzaamheden

Het meeste expertise/taxatiewerk van Schalk Linde10 betreft schades in tuinen en/of groenvoorzieningen. Denk aan schades aan het gazon, de pergola, het tuinhuis, de schutting, een vijver, damwanden, bomen, struiken, beschoeiing etc. Er kan ook sprake zijn van brandschade, transportschade of bodemstructuurschade tijdens het aanleggen van tuinen. Soms moeten tuinen volledig gesaneerd worden ivm verontreiniging van de bodem. 

Schade aan bomen ontstaat vaak door onjuiste snoei of kap; Soms ontstaan problemen (met buren of gemeentes) met bomen, struiken en hagen doordat ze te dicht bij de erfgrens staan; In zulke gevallen moet ook vaak de leeftijd van struiken en bomen bepaald (getaxeerd) worden, om te zien of er aan wettelijke voorwaarden is voldaan.

In al deze gevallen zal een deskundig expert/taxateur de situatie opnemen, zonodig metingen doen met een laserapparaat of ander gereedschap; Hij kan ook grondmonsters nemen voor verder onderzoek. Op grond van zijn bevindingen zal hij vervolgens een expertise/taxatierapport schrijven.